Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek to działanie adresowane do przedstawicieli sektora małych, średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ten obejmujący swoim zasięgiem podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną sektor, pojawił się w polskim prawodawstwie w roku 2004, celem harmonizacji polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unii Europejskiej.