Badania na rynek – realna szansa na pozyskanie środków?

Badania na rynek – realna szansa na pozyskanie środków?

Mimo tego, że każdy biznes zakładany jest po to, by zarabiać, bez pieniędzy nie da się założyć i utrzymać firmy, a co dopiero doprowadzić do jej rozwoju. Pieniądze są wręcz niezbędne i to na każdym etapie działalności. Mając nawet najlepszy pomysł, ciężko będzie zrealizować jeśli nie mamy zapewnionych na ten cel odpowiednich funduszy. Pomijając bowiem koszty utrzymania firmy, w szczególności koszty jej prowadzenia, a więc:

Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek to działanie adresowane do przedstawicieli sektora małych, średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ten obejmujący swoim zasięgiem podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną sektor, pojawił się w polskim prawodawstwie w roku 2004, celem harmonizacji polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unii Europejskiej.