Kredyt na innowacje technologiczne – uwaga na błędy w interpretacji

Kredyt technologiczny (obecnie kredyt na innowacje technologiczne), w trakcie każdego naboru wniosków konkursowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców zamierzających inwestować w innowacje technologiczne, zainteresowanych jest możliwością uzyskania tej formy wsparcia.

Można się pomylić

 

Niestety, czasem zdarza się i tak, że przedsiębiorcy błędnie interpretują na jakie projekty i inwestycje można uzyskać wsparcie. Biorąc pod uwagę fakt, że dotacja w formie premii technologicznej przyznawana jest jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków, powstaje tu pewien problem.

Jak tego uniknąć? Otóż, przede wszystkim należy umieć odróżnić inwestycje, które faktycznie polegają na wdrażaniu nowej technologii, od takich inwestycji, które polegają tylko i wyłącznie na zakupie i uruchomieniu gotowej, udostępnionej przez inny podmiot linii technologicznej, w której to opisywana we wniosku technologia została już zawarta i wykorzystana.

Zatem, w przypadku, gdy do tego, by dana technologia została zrealizowana możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według takiej nowej technologii, gdzie sposób jej działania wynika wprost z opisu technologii objętej wnioskiem o kredyt technologiczny, wówczas nie mamy do czynienia z wdrażaniem technologii przez wnioskodawcę. W takim przypadku jest on tylko nabywcą urządzenia, czy też linii produkcyjnej w której to technologia ta została uprzednio wykorzystana.

32853550281_4aa5687542_b_euro-money
Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

W takiej sytuacji, wdrożenia nowej technologii dokonał nie przedsiębiorca, który dokonał zakupu urządzenia, a jego producent, wykorzystując ją na etapie konstruowania urządzenia. Należy umieć to więc rozgraniczyć, bowiem przedsiębiorca w takim przypadku nie wdraża technologii, a jedynie planuje ją wykorzystać, korzystając z funkcjonalności zakupionej od kogoś innego linii technologicznej. Na to wsparcie nie jest przyznawane w ramach kredytu technologicznego.