Badania na rynek – główne cele

Do 31 sierpnia bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe i średnie firmy mieli okazję na wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach Podziałania 3.2.1 Badania na rynek; projektów inwestycyjnych, których celem było wdrożenie:

 • wyniku prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy,
 • wyniku prac badawczo-rozwojowych nabytych,
 • do praktyki gospodarczej nowych produktów lub usług,
 • do praktyki gospodarczej znacząco ulepszonych produktów lub usług.

B+R

 

Głównym celem Badania na rynek była realizacja hasła przewodniego Programu Inteligentny Rozwój Od pomysłu do ryku, co w praktyce oznaczało, działanie celujące w podniesienie zarówno innowacyjności, jak i konkurencyjności przedsiębiorstw z sekatora MŚP. Jak już zostało wspomniane powyżej, wspierane w ramach Badania na rynek projekty to inwestycje, których celem jest wdrożenie wyniku prac badawczo-rozwojowych (w skrócie B+R). Prace badawczo-rozwojowa to zazwyczaj zespołowa działalność, o charakterze technicznym bądź też naukowym, których celem jest:

 • sprawdzenie hipotez jakie stawiane są przez teorie naukowe,
 • sprawdzenie hipotez jakie stawiane są przez hipotezy naukowe,
 • odkrywanie nowych zależności oraz związków elementów konkretnej dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania techniki, technologii, metodologii,
 • odkrywanie nowych zależności oraz związków elementów konkretnej dziedziny rzeczywistości w procesie ulepszania techniki, technologii, metodologii,
 • odkrywanie nowych zależności oraz związków elementów konkretnej dziedziny rzeczywistości w procesie doskonalenia techniki, technologii, metodologii,
 • itd.
Do 31 sierpnia bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe i średnie firmy mieli okazję na wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach Podziałania 3.2.1 Badania na rynek
Autor zdjęcia: snre

Rezultatem prac B+R mogą być chociażby wynalazki, dalsze odkrycia oraz:

 • nowe hipotezy,
 • nowe koncepcje,
 • nowe teorie.

Badania na rynek – koszty kwalifikowane

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek to ogólnie rzecz biorąc, Działanie dedykowane realizacji dużych przedsięwzięć, bowiem minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w tym konkretnym przypadku wynosiła dziesięć milionów złotych (maksymalna natomiast dwadzieścia milionów złotych), w tym 450 tysięcy złotych (maksymalnie) na część badawczą, na pokrycie kosztów personelu, czyli badaczy, techników, pracowników pomocniczych, jak i również na pokrycie:

 • kosztów badań,
 • kosztów operacyjnych,
 • kosztów materiałów,
 • kosztów dostaw,
 • kosztów produktów
 • innymi słowy – kosztów związanych z realizacją oraz wdrożeniem projektu.

Kwota (maksymalnie) 500 tysięcy, natomiast dotyczy części doradczej i dotyczy kosztów, niezbędnych usług doradczych, które są konieczne do wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. Z kolei kwota (nieprzekraczająca dwudziestu procent kosztów kwalifikujących się do wsparcia) przeznaczona na realizację części inwestycyjnej dotyczy wydatków związanych z na przykład:

 • nabyciem nieruchomości, niezabudowanej,
 • nabyciem nieruchomości zabudowanej,
 • wytworzeniem nieruchomości zabudowanej,
 • zakupem robót budowlanych,
 • zakupem materiałów budowlanych.

Podsumowanie

Pozyskanie środków z Podziałania Badania na rynek jest możliwe w przypadku przedsiębiorców prowadzących mirko, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi dziesięć milionów złotych, natomiast wartość maksymalna dwadzieścia milionów złotych, w tym dwadzieścia procent kosztów kwalifikowalnych dotyczy części inwestycyjnej, maksymalnie 450 tysięcy złoty części badawczej oraz maksymalnie 500 tysięcy złotych części doradczej projektu.